Uiteraard kun je op elk gewenst moment je Full Membership stopzetten in je account. Daarnaast heb je het recht om, zonder opgaaf van reden, gebruik te maken van je herroepingsrecht. Dat betekent dat je tot 14 dagen na het aangaan door betaling van het Full Membership op deze beslissing mag terugkomen. Voor het herroepen kun je gebruik maken van het model herroepingsrecht.

Roots dating betaalt je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Als je hebt ingestemd om de levering van dienst te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn – én je gebruik hebt gemaakt van de dienst – behoudt Roots dating het recht voor om voor dit gebruik een redelijke vergoeding te rekenen. Deze vergoeding is vastgesteld op €1,50 per dag dat de dienst door jou is gebruikt tot de herroeping van jouw abonnement. Dit bedrag zal worden verrekend.

Let op: Abonnementen die aangeschaft zijn via de Apple AppStore gelden NIET dezelfde voorwaarden als abonnementen die zijn gekocht via de website. Deze aankopen lopen via de voorwaarden van Apple, hier staat Roots dating buiten. Voor abonnementen gekocht via de Android App gelden dezelfde voorwaarden als abonnementen die zijn gekocht via de website.

Hulp nodig met herroepen van jouw Full Membership? Mail naar support@rootsdating.nl, we kijken graag met je mee.