Ga terug

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘ROOTS dating verdubbelt tijdelijk je abonnement’ van ROOTS dating. Tijdens de actieperiode, dat wil zeggen vanaf vrijdag 19-11-2021 tot en met maandag 22-11-2021 wordt de duur van het betaald lidmaatschap dat in deze periode wordt aangeschaft via www.rootsdating.nl verdubbeld.

Het gaat om de volgende lidmaatschappen:

  • Full Membership 1 maand voor €15, wordt 2 maanden voor €15;
  • Full Membership 3 maanden voor €37,50, wordt 6 maanden voor €37,50;
  • Full Membership 6 maanden voor €59,70, wordt 12 maanden voor €59,70;
  • Full Membership 1 jaar voor €102, wordt 2 jaar voor €102.

– De actie geldt voor deelnemers die een betaald lidmaatschap aanschaffen bij ROOTSdating.nl via de website of Android App.
– Deze actie is enkel te gebruiken door een Full Membership af te sluiten via de Android App of de (mobiele) website. iOS is uitgesloten van de actie.
– Het afgesloten (actie) abonnement is voor de gehele duur geldig voor het gebruik op zowel de apps (Android of iOS) als de (mobiele) website
– Op de tijdens de actieperiode aangeschafte lidmaatschappen zijn de gebruiksvoorwaarden van ROOTS dating onverkort van toepassing. Dit houdt onder meer in dat het lidmaatschap na verstrijken van de minimumduur (inclusief verdubbeling) automatisch wordt verlengd voor onbepaalde duur, behoudens tijdige opzegging.
– Na aanschaf van het lidmaatschap wordt de verdubbeling van de duur direct toegevoegd aan de lidmaatschapsperiode.
– Deze actie is persoonsgebonden.
– De actie is niet geldig i.c.m. andere kortingspassen, couponcodes en/of acties.
– Het is niet toegestaan om per deelnemer meerdere profielen aan te maken.
– ROOTS dating sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met deze actie.
– ROOTS dating is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat ROOTS dating daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de voorwaarden, zal door ROOTS dating op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

Lees ook

Succesverhaal: Binnen een maand een partner via ROOTS!

Lees verder

Gelukkig single zijn – Cocky Drost

Lees verder

Succesverhaal: Neem je eigen inclusiecriteria niet te serieus, de aanhouder wint!

Lees verder